top of page
ЦЕНИ И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ
  • Всички цени са в български лева и включват ДДС в размер на 20%.

  • Всяка програма има индивидуална цена, която включва различни услуги и компоненти при нейното образуване.

  • При попълване на „Декларация за участие“ в нея е вписана цената и тя подлежи на промени само в случай на промяна на цените на горивата при включен транспорт или промяна на таксите събирани от базите за нощувка. При наличие на промяна СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс информира участника и ако той е съгласен с настъпилите промени доплаща разликата. В противен случай СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс връща в размер на 100% сумата на участника.

  • Възстановяване на сумите става до 5 работни дни преди събитието или в срока посочен в програмата.

  • Плащанията от участниците се извършват чрез банков превод по сметка:

Сдружение Гоу-Гоу-Адвентчърс
ЕИК: 177190499
BG43UNCR70001523040819
UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк 

bottom of page